Noodles, Vermicelli & Sevai

Show:
Sort By:
Anil Ragi Semiya
..
Rs.19.50
Qty:

Anil Semiya 180g
..
Rs.15.00
Qty:

Bambino Vermicelli 400g
..
MRP Price: Rs.37.00
Our Price:Rs.36.00
Qty:

Bambino Vermicelli Roasted 170g
..
Rs.25.00
Qty:
* Units:

Bambino Vermicelli Roasted, 400g
..
MRP Price: Rs.50.00
Our Price:Rs.49.00
Qty:

Bambino Vermicelli Roasted, 900g
..
MRP Price: Rs.90.00
Our Price:Rs.89.00
Qty:

Bambino Vermicelli, 160g
..
Rs.15.00
Qty:

Bambino Vermicelli, 875g
..
MRP Price: Rs.65.00
Our Price:Rs.64.00
Qty:

Concord Sevai (கண்கார்டு சேவை), 1kg
..
MRP Price: Rs.150.00
Our Price:Rs.148.00
Qty:

Concord Sevai (கண்கார்டு சேவை), 500g
..
MRP Price: Rs.95.00
Our Price:Rs.94.00
Qty:

Knorr Hot & Sour Veg Soup, 50g
..
MRP Price: Rs.55.00
Our Price:Rs.54.00
Qty:

Knorr Italian Creamy Mushroom Soup, 50g
..
MRP Price: Rs.65.00
Our Price:Rs.64.00
Qty:

Knorr Mixed Vegetable Soup, 50g
..
MRP Price: Rs.55.00
Our Price:Rs.54.00
Qty:

Knorr Soupy Noodles Mast Masala 140g
..
Rs.30.00
Qty:

Knorr Soupy Noodles Mast Masala 70g
..
Rs.15.00
Qty:

Maggi 2 Minute Noodles, 280g - 4 Pack
..
MRP Price: Rs.45.00
Our Price:Rs.44.00
Qty:

Maggi 2 Minute Noodles, 420g - 6 Pack
..
MRP Price: Rs.67.00
Our Price:Rs.66.00
Qty:

Maggi Hot Heads Barbeque Pepper Noodles, 71g
..
Rs.20.00
Qty:

Maggi Hot Heads Green Chilli Noodles, 71g
..
Rs.20.00
Qty:

Maggi Hot Heads Peri Peri Noodles, 71g
..
Rs.20.00
Qty:

MTR Vermicelli, 160g
..
Rs.15.00
Qty:

MTR Vermicelli, 400g
..
MRP Price: Rs.37.00
Our Price:Rs.36.00
Qty:

Nissin Top Ramen Curry Veg 280g 4 in 1 Pack
..
MRP Price: Rs.80.00
Our Price:Rs.79.00
Qty:

Sunfeast Yippee Noodles Magic Masala - 4 in 1 pack
..
MRP Price: Rs.45.00
Our Price:Rs.44.00
Qty:

Sunfeast Yippee Tricolour Pasta Masala 70g
..
Rs.25.00
Qty:

Suvai Ragi Semiya 180g
..
Rs.20.00
Qty:

Suvai Semiya (சுவை சேமியா)
..
Rs.14.00
Qty:
Units: