0
My Cart
  • Udhaiyam Table Salt 1 kg Pouch
UDHAIYAM IODISED SALT
Udhaiyam Table Salt 1 kg Pouch
  • Product Code:
  • MRP : Rs.20.00
  • Maligakadai price : Rs.22.00


--or-- Add to Wishlist
Add to Compare

Tags: UDHAIYAM IODISED SALT